Thứ sáu, 21/01/2022

 Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Điểm giao dịch của LaoVietBank - Từ thứ 2 tới thứ 6: Từ 08h30 tới 16h00 (trừ ngày lễ, tết).

Cho vay hộ kinh doanh

Cho vay Hộ kinh doanh là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn, giúp khách hàng bổ sung nguồn vốn lưu động .

Tiện ích:

      - Là Hộ kinh doanh có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

      - Lãi suất hợp lý, cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần.

      - Mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị của tài sản đảm bảo.

Đối tượng: Khách hàng cá nhân, hộ gia đình.

Đặc điểm:

      - Loại tiền vay      : LAK (Trường hợp Khách hàng có nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ thì phải phù hợp với quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Lào và hướng dẫn của LaoVietBank về cho vay bằng ngoại tệ).

      - Lãi suất vay       : Theo quy định của LaoVietBank trong từng thời kỳ.

      - Thời gian vay     : 12 tháng.

      - Hình thức trả nợ : Trả gốc hàng qúy.

                                   : Trả lãi hàng tháng.

      - Tài sản bảo đảm : Bất động sản, tài sản khác thuộc sở hữu của khách hàng hoặc bên thứ ba.

Điều kiện:

      - Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dành cho hộ kinh doanh và giấy phép khác (nếu pháp luật quy định).

      - Có địa điểm đăng ký kinh doanh và địa điểm thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh cùng địa bàn với đơn vị kinh doanh.

      - Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định liên tục từ 12 tháng trở lên (nếu nguồn trả nợ từ hoạt động sản xuất kinh doanh).

      - Có tài sản đảm bảo hợp pháp để đảm bảo cho khoản vay.

Hồ sơ vay vốn:

      - Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu LaoVietBank).

      - Phương án vay vốn (theo mẫu LaoVietBank).

      - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế;

      - Báo cáo tài chính, sổ sách theo dõi bán hàng, hóa đơn mua bán…

      - Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Liên hệ: Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với cán bộ Phòng quan hệ khách hàng, Ngân hàng liên doanh Lào Việt theo số điện thoại và email sau:

      - Điện thoại : 021 216316;

      - Email: phongquanhekhachhang@yahoo.com.