ວັນເສົາ, 14/12/2019

.

ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.857 8.875
VND  0,3876 0,3954
CNY 1.224 1.249
THB 302,53 304,79
EUR 9.845 9.895
AUD 5.932 6.051
CHF 8.442 8.611
GBP 11.250 11.475
JPY 78,18 79,74
CAD 6.324 6.450
SGD 6.111 6.234
ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ
USD  8.856 8.874
VND  0,3869 0,3947
CNY 1.218 1.243
THB 301,87 304,13
EUR 9.757 9.806
AUD 5.839 5.956
CHF 8.381 8.549
GBP 11.048 11.269
JPY 78,51 80,08
CAD 6.249 6.374
SGD 6.040 6.161

ແຜນຜັງເວັບໄຊ