ວັນອາທິດ, 23/02/2020

.

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN TRẢ LÃI TRƯỚC

GIỚI THIỆU SP TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TRẢ LÃI TRƯỚC

* Khái niệm về sản phẩm:

Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước là hình thức gửi tiền theo một kỳ hạn nhất định và được hưởng lãi ngày tại thời điểm gửi tiền, khi KH gửi tiền, Ngân hàng sẽ cấp thẻ tiết kiệm cho KH (ghi rõ họ tên khách hàng, số tiền gửi, lãi suất và kỳ hạn gửi).

 

* Trường hợp quay vòng:

Tại ngày đáo hạn nếu khách hàng không đến rút, số tiền gốc sẽ tự động quay vòng mới với lãi suất tại thời điểm quay vòng. Số tiền lãi sẽ được chuyển vào tài khoản CASA của khách hàng tại thời điểm quay vòng.

* Trường hợp rút trước hạn:

Trường hợp rút trước hạn, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (Saving) theo quy định của LaoVietBank áp dụng tại thời điểm rút, LaoVietBank sẽ thu lại số tiền lãi chênh lệch giữa số tiền lãi khách hàng đã nhận và số tiền lãi khách hàng được hưởng thực tế và thu phí rút trước hạn bằng cách trừ vào số tiền gốc khách hàng.

* Đối tượng khách hàng:

Khách hàng cá nhân và tổ chức Lào đang sinh sống và kinh doanh hợp pháp tại nước ngoài và tại Lào, cá nhân và tổ chức nước ngoài đang sinh sống và kinh doanh hợp pháp tại Lào

* Kỳ hạn gửi:   3, 6, 9, 12 tháng.