ວັນພະຫັດ, 14/11/2019

.

ບໍລິການບັດ

ບໍລິການຮັບຊຳລະບັດຂອງ LaoVietBank ຢູ່ຫວຽດນາມ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ
ແມ່ນຮູບແບບການອອກບັດດ່ວນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ບັດດ່ວນ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີເວລາໜ້ອຍ
ບໍລິການຮັບຊຳລະບັດວີຊາຜ່ານຕູ້ ATM
ບໍລິການທຸລະກຳດ້ານການເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມຢູ່ໃນລາວ